• slide

  Aceka Holding Merkez Binası

  Holding ve bağlı firmaların bulunduğu binadır

 • slide

  Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu

  Milteks Grup tarafından yapılan bağışla kurulan Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu 2015- 2016 eğitim öğretim yılında Seymen Köyü, Silivri de faaliyete geçecektir.

 • slide

  Bahçeşehir Güllü Konaklar

 • slide

  International University Hospital Batum / Gürcistan

 • slide

  International University Hospital Batum / Gürcistan

 • slide

  Tutku Tarım Ürünleri

 • slide

  Grand Grill Restaurant / Gürcistan

 • slide

  Grand Grill Restaurant / Gürcistan


 • İş ve sonuç odaklıyız;
İşimizi yaparken, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz artık “iş ortağımız”dır.Biliriz ki onlarla işbirliği içinde ve ortak değerler etrafında bütün olmak Aceka’nın geleceğidir. Bu bilinçle iş ortaklarımızın hedefleri için düşünür ve üretiriz.
 • Fark yaratıp, sürdürülebilir katma değer sunarız; 
Aceka grup şirketlerinden her biri ve çalışanları, atacağı her adımın müşterisine, çalışanlarına, iş ve sosyal çevresine olan katma değerini, yaratacağı farkı tekrar tekrar sorgular.Fark yaratmak ve beklentilerin ötesine geçmek, iş andımızdır.
 • Aceka, otonom bir organizmadır;
Her bir Acekalı ve Aceka şirketi, kendi kendini denetleyen ve yöneten otonom bir varlıktır. Aynı zamanda katılımcı ve bütüncüdür. Ulaşılmak istenen hedef yolunda, kar/zarar ya da başarı/başarısızlığa dair elde edilen her sonucun, bireysel katılımların ve ekip çalışmasının bir ürünü olduğunu biliriz.
 • Entellektüel sermayenin gücünün Aceka’nın gücü olduğunu biliriz;
Bilgi çağında olduğumuzun bilinciyle, bilginin gücüne inanan, gelişen, öğrenen ve bilgiyi yeniden üreten bir organizasyon için kendimizi sürekli yeniliyoruz.
 • Ticari ve ahlaki etik değerler vazgeçilmezimizdir;
Aceka ve her bir çalışanı için ticari, ahlaki ve evrensel etik değerler, kurum kültürünün bir parçasıdır. Açık, şeffaf, sorumlu, dürüst ve açıklanabilir olmak; iş yapış şeklimizdir.
 • Aceka sosyal ve çevreci bilince sahiptir;
İşimizi yaparken dünyamızın doğal dengesiyle örtüşecek, uyumuyla paralellik gösterecek şekilde davranmaya azami gayret gösteririz.  Yaşam kalitemizin, dünyamızın doğal dengesi ile mümkün olduğunu unutmadan ticaret yaparız.